پیشگیری و درمان کمبود آهن در بدن کودکان

پیشگیری و درمان کمبود آهن در بدن کودکان کمبود آهن به چه معناست؟ به کاهش سطح آهن در بدن کمبود آهن میگوییم. آهن یکی از املاح مورد نیاز و ضروری در بدن است. اغلب مردم گمان می کنند آهن فقط در مسئله خونسازی اهمیت دارد. اما اینچنین نیست و فقر آهن مسئله ای کاملا جدیادامه مطلب